Andre De Laet

Centraal perspectief en geseculariseerde cultuur

Na de late herontdekking van Ptolemaos’ cartografische methode (gebaseerd op een rooster van hoogte- en breedtelijnen) brak de wetenschappelijk verantwoorde centrale perspectief voorgoed door tijdens de Renaissance. Met de uitgesproken didactische ets van A. Dürer voor ogen betoogt de auteur dat de nieuwe, objectief-afstandelijke benadering van de ruimte tegelijk toch weer subjectiever – eenzijdiger op de mens betrokken – was dan de ontwerpers ervan bedoelden of beseften.

verschenen: Maart 1988, blz. 533

jaargang: 55/06