Renato Hevia

Chili’s neoliberaal experiment

Sinds 1973 werd de neoliberale economische theorie door de militaire regering van Chili zo consequent en rigoureus in de praktijk omgezet, dat men kon gewagen van een laboratoriumexperiment. De auteur weegt tegen elkaar de positieve en negatieve resultaten af van een economisch en politiek beleid, dat in alle geval gepaard ging met het verlies van haast alle burgerrechten en democratische vrijheden.

verschenen: Mei 1983, blz. 689

jaargang: 50/08