Erik Zürcher

China, boeddhisme en christendom

Spontane en geleide expansie

De spontane en bijzonder duurzame expansie van het vroege Chinese boeddhisme staat in schril contrast met de bewust geplande maar kortstondige poging tot kerstening van de jezuïten-missionarissen in de 17e eeuw. De mislukking van die kerstening was volgens de auteur minder te wijten aan de (ongetwijfeld reële) xenofobie en vijandigheid van de ‘bonzen’, de aanzienlijke culturele barrières en/of meningsverschillen en tegenkanting binnen de kerk zelf, dan wel aan de heel andere wijze van functioneren van beide religieuze instanties binnen heel het maatschappelijk bestel van China.

verschenen: Juli 1988, blz. 913

jaargang: 55/10