L.L.S. Bartalits

China en de ontspanning tussen Oost en West

De Sojvet-Unie begint zijn belangen nu pas wereldwijd en niet langer continentaal te bepalen. De technische vaardigheden en successen op de lange afstand krijgen effect en met de uitdijende invloed en de ambities moet noodzakelijkerwijs ook het aantal mogelijkheden tot botsing met de Verenigde Staten toenemen. Volgens China zal het daarom tot een militaire confrontatie komen zodra vitale Amerikaanse belangen in het geding komen en de botsing zich zal afspelen op de plaats van de strategische machtsconcentratie, nl. het Russische voorterrein Europa. In verband hiermee is ook het Forum-artikel over ‘de erfenis van Tsjoe En-laj’ zeer belangrijk.

verschenen: Mei 1976, blz. 667

jaargang: 43/08