Erik Faucompret

China: nieuwe supermacht?

De meeste waarnemers zijn het erover eens: in de eenentwintigste eeuw zal China de internationale betrekkingen domineren. China exporteert zijn producten en zijn kapitaal. Daardoor verwerft het een economische machtspositie, zowel in Azië als in Afrika. Ook op het vlak van bewapening laat China zich niet onbetuigd, al zal het nog een lange mars moeten afleggen om de VS zowel militair als sociaaleconomisch in te halen, laat staan te overtroeven. Maar het is vooral het gebrek aan binnenlandse politieke liberalisering dat de slagkracht van het moderne China beperkt.

verschenen: Februari 2011, blz. 112

jaargang: 78/02