Karl-Heinz Pohl

Chinese literatuur vandaag

De Chinese literatuur van het jongste decennium behandelt een drietal thema’s die door de officiële instanties ten dele gedoogd en ten dele afgekeurd werden. De literatuur van de ‘verwonding’ komt terug op de traumatische ervaring van de slachtoffers van de Culturele Revolutie. De literatuur van de ‘verloren generatie’ beschrijft de ontreddering en schaamte van de generatie die erin geloofde en er letterlijk alles voor over had. De literatuur van de ‘geloofscrisis’ onthult het wantrouwen van de huidige jeugd ten aanzien van een systeem dat al te vaak en te vlug ingrijpende ‘omkeringen’ van economische, politieke en ideologische waarden gehanteerd heeft.

verschenen: Februari 1987, blz. 418

jaargang: 54/05