Louis Van Bladel

Christelijk geloof en religiositeit

Het onderscheid tussen christelijke godsdienstigheid en religiositeit in het algemeen kan ons misschien directer het verband laten zien tussen christelijk geloof en seculier engagement. Misschien kan het ook het verschil tussen christendom en andere godsdiensten en religies discreter belichten. Het kan ons vooral omzichtiger doen omspringen met het hedendaagse zgn. religieus reveil. christelijk geloof en religiositeit

verschenen: Maart 1991, blz. 483

jaargang: 58/06