S.W. Couwenberg

Christendemocratie tussen verleden en toekomst

De Nederlandse CDA is, net als de Belgische CVP, op zoek naar een nieuwe koersbepaling, nu ze in de oppositie is beland. De christen-democratie staat in Europa voor belangrijke keuzes. Daarbij kan ze uit haar eigen geschiedenis inspiratie putten. Opvallend genoeg is aan de christen-democratie in Europa als zelfstandige politieke stroming in de wetenschappelijke literatuur nauwelijks aandacht geschonken.

verschenen: November 2001, blz. 917

jaargang: 68/10