André Cnockaert

Christendom en evangelisatie in de negro-Afrikaanse literatuur

Tijdens de koloniale periode werd alleen een stichtelijke – de christelijke waarden bevestigende – inheemse literatuur aangemoedigd of toegelaten. De dekolonisatie bracht een vaak virulent anti-christelijke literatuur op gang die het christendom wraakte als een vervreemdend en verdrukkend importartikel. In de post-koloniale tijd blijken sommige auteurs het moeizaam verworven onderscheid te (willen) maken tussen evangelische boodschap en westerse inkledingen of vertekeningen ervan, terwijl nog anderen felle krtiek uiten op de recente idealisering van de ‘negritude’, met haar oude of nieuwe vormen van sociale en politieke onderdrukking.

verschenen: Januari 1986, blz. 318

jaargang: 53/04