Remi Hauman

Christenen onder islamdominantie

Volgens John Noor, secretaris van de bisschoppen in Jordanië, leven er naar schatting nog tien tot vijftien miljoen autochtone christenen in het Midden-Oosten. In niet-Arabische moslimlanden leven de meeste christenen in Pakistan (drie miljoen) en Indonesië (vijftien miljoen). Vandaag zijn deze historische gemeenschappen eens te meer bedreigd in hun bestaan. Daarom een korte inleiding op het verval van christelijke volkeren onder islamdominantie, gaande van het prille begin in de zevende eeuw tot vandaag. Doel is het verband te schetsen tussen huidige toestanden en een lange religieuze cultuurgeschiedenis binnen de islamwereld zelf.

verschenen: Januari 2007, blz. 7

jaargang: 74/01