Inca

‘Christenen voor het socialisme’

‘De dag dat christenen werkelijk een integraal revolutionair getuigenis durven geven, wordt de Latijns-Amerikaanse revolutie onoverwinnelijk’. Deze woorden van Che Guevara dienden als motto voor de Eerste bijeenkomst van de ‘Christenen voor het socialisme’ die in Santiago de Chile plaatshad op het ogenblijk dat de 3e Unctad-confrerentie daar vergaderde. Wat willen deze mensen en hoe zijn zij ertoe gekomen? Ook wie het niet eens is met hun doestellingen en methoden, kan in ieder geval de informatie gebruiken die hier geboden wordt.

verschenen: September 1972, blz. 1075

jaargang: 39/11