Pieter Anton van Gennip

Clashen of managen

In het huidige conflict tussen de westerse wereld en het moslimfundamentalisme treden de verschillen tussen de culturen en de tegenstrijdigheden binnen elke cultuur scherp naar voren. Volgens Samuel Huntington, wiens stelling van de botsende beschavingen door de feiten bevestigd lijkt te zijn, moeten wij dringend leren de multiculturele spanningen te managen. Maar wat valt er nog te managen als elk blok vastzit in simplistische apriori’s over de ander?

verschenen: Januari 2002, blz. 15

jaargang: 69/01