Jan Muylle

Claude Debussy en de schilderkunst

Debussy’s liefde voor de schilderkunst was veelzijdig. Onder andere zocht hij naar mogelijkheden om de uitgangspunten van de plein-air-schilderkunst toe te passen op zijn muziek. Vooral het vluchtige lichtspel van water, vuur en lucht bij het aanschouwen van de zee en het nachtelijk uitspansel liet sterke indrukken na. Naar het voorbeeld van de schilders William Turner en James Whistler wenste hij deze indrukken te verklanken.

verschenen: Juli 1994, blz. 604

jaargang: 61/07