Philippe Van Haute

CLaude Lefort: De politieke betekenis van de mensenrechten

Claude Lefort toont aan dat democratie en mensenrechten op een intrinsieke wijze met elkaar verweven zijn. De verklaringen over de mensenrechten leggen de funderende beginselen van de democratie vast. De mensenrechten mogen daarbij niet op de eerste plaats als een voor altijd gegeven corpus van onvervreemdbare rechten begrepen worden. De verklaringen over de mensenrechten introduceren veeleer een permanente mogelijkheid van kritiek waaraan ook de feitelijke formulering van de mensenrechten niet kan ontsnappen. Lefort (Claude) : democratie en mensenrechten

verschenen: Mei 1992, blz. 726

jaargang: 59/08