Erik De Winter

Claus laat Hamlet uit

De Hamlet van Hugo Claus naar Shakespeare is slechts een getuigenis onder vele van Claus’ continue belangstelling voor het klassieke (Senecaanse) en Elisabethaanse theater. Belangrijker nog dan de eerder op actualisering en modernisering afgestemde tekstuele en scenische transformaties, zijn de veel indringender structurele ingrepen die zich aandienen als een dieptepsychologische interpretatie van dit door ‘zielsconflicten’ zo sterk getekende Shakespeariaanse drama.

verschenen: April 1986, blz. 640

jaargang: 53/07