Paul Pelckmans

Coetzee zonder barbaren

Over The Childhood of Jesus

De meest recente roman van J.M. Coetzee grijpt niet terug naar de sombere thema’s die totnogtoe de ruggengraat van zijn oeuvre vormden. Het nieuwe boek getuigt op het eerste gezicht zelfs van een voorzichtig optimisme. Maar als men erover doordenkt, is het misschien toch somberder dan ooit. Gruwelijke drama’s zijn er niet meer bij, maar de lezer wordt wel uitgenodigd zich tevreden te stellen met een vlak en compleet fantasieloos bestaan.

verschenen: Juli 2014, blz. 601

jaargang: 81/07