André Van de Vyver

Collectief wonen in een monument

Heel wat gebouwen genieten bescherming als architecturaal erfgoed omdat zij zijn ontworpen door bekende architecten. Dikwijls zijn dat individuele woningen, maar ook stedenbouwkundige ontwerpen en collectieve wooneenheden komen ervoor in aanmerking. De sector van de sociale woningbouw heeft in België heel wat wooncomplexen die zulke bescherming verdienen.

verschenen: Mei 2016, blz. 445

jaargang: 83/05