Jan Kerkhofs

Communes, basisgemeenschappen, kleine groepen

Steeds meer mensen gaan dromen van of experimenteren met nieuwe vormen van samen-leven en van geloofsgemeenschap. Het verschijnsel heeft reeds een dergelijke uitbreiding genomen, dat vele congressen en honderden publikaties eraan gewijd worden. Misschien is het nog te vroeg om al uit te maken of het hier alleen maar om een voorbijgaand crisis-gebeuren gaat of om een blijvende sociale grondveschuiving. Het artikel wil slechts enkele bakens plaatsen.

verschenen: Oktober 1972, blz. 36

jaargang: 40/01