A.G.J. Dietvorst

Communicatie en economische structuren

In onze post-indurstriële samenleving komt een uitgesproken – ook geografische – spreiding tot stand tussen ‘werk’- (productie) en ‘denk’plaatsen (marketing, reclame, public relations en research). Informatieverwerking en -uitwisseling zijn een economische factor van grote betekenis geworden. De gevolgen daarvan voor het spreidingsbeleid illustreert de auteur van de hand van de ontwikkeling van het telefoonverkeer in Nederland in de periode 1967-1974.

verschenen: April 1980, blz. 647

jaargang: 47/07