Jan De Vos

Como Mexico no hay dos

een gesprek

Vanouds vormen de Indianen in Mexico een aanzienlijke bevolkingsgroep waarvan de eigen aard en de behoeften veelal miskend, zoniet ontkend werden zowel door de liberale en conservatieve als de revolutionaire en progressieve bewegingen in kerk en maatschappij. De ‘bevrijding’ van de Indianen blijkt meer en meer een zaak te zijn die volstrekt niemand in hùn plaats tot een goed einde kan brengen.

verschenen: Juni 1982, blz. 821

jaargang: 49/09