Ilse Bulhof

Comparatieve filosofie

Filosoferen in de context van een mondiale cultuur

Hoe kan er in de westerse filosofie over andere denkwijzen gedacht en gesproken worden zonder eurocentrische maatstaven te hanteren? In zijn boek Comparatieve filosofie reikt Ulrich Libbrecht een model van antwoord aan waarin zowel het rationele als het emotionele, kosmologie en antropologie, wetenschap en mystiek een plaats krijgen.

verschenen: Januari 1996, blz. 24

jaargang: 63/01