Jo Coucke

Computerkunst en computerkunstenaar Peter Beyls

De term computerkunst dekt twee erg verschillende ladingen: ’tool-oriented’ heet de computerkunst die gemaakt wordt door (middel van) het nieuwe insturment dat de kunstenaar hanteert:: ‘process-oriented’ heet de kunst, gemaakt (samen) met de computer, die op grond van zijn ‘eigen’ algoritmes en evaluaties de beeldvorming wezenlijk mee bepaalt. Als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van vooral deze tweede vorm van computerkunst, betrekt Peter Beyls ook nog de omgeving en/of beschouwer als een derde actieve partner in het beeldvormingsproces.

verschenen: Oktober 1985, blz. 47

jaargang: 53/01