Hubert Christiaen

Computers in de klas

Waarom, waartoe, hoe?

De veralgemeende invoering van computers in het middelbaar onderwijs stelt heel andere problemen dan de simpele overdracht van een al lang afgeronde wetenschap of techniek. Welke minimale of maximale leerprogramma’s beantwoorden echt aan de actuele en toekomstige behoeften van een zeer verscheiden publiek? Wat is de ideële en reële waarde van de vorming tot logisch en probleemoplossend denken, die informatie en computerkunde heten mee te geven? Riskeert een onderricht volgens de momentele stand van zaken niet snel achterop te raken bij een techniek die nog volop nieuwe wegen beproeft ten behoeve van de (minder gespecialiseerde) gebruiker van de toekomst?

verschenen: Mei 1985, blz. 634

jaargang: 52/08