Hubert Cuyckens

Computers in de taalkunde

De Amerikaanse opzet van een automatische vertaalmachine liep op een sisser uit omdat men ‘vertalen’ vooral als een computer- en niet als een taalkundig probleem had gezien: daarin spelen nl. de voor een computer zo weerbarstige woord’betekenissen’ (en -dubbelzinnigheden) een doorslaggevende rol. De huidige computer-taalkunde zoekt dan ook veeleer en vooreerst aan fundamenteler taalonderzoek te doen, met behulp van het nieuwe investigatiemiddel dat de computer ongetwijfeld is.

verschenen: Juni 1981, blz. 810

jaargang: 48/09