Erik Slagter

Concrete poëzie in Nederland

Een in Amsterdam gehouden tentoonstelling, thans in Antwerpen en later nog volgend in andere steden in Europa is aanleiding om het verschijnsel ‘conrete poëzie’ te analyseren en er een paar voorbeelden van te geven.

verschenen: Februari 1971, blz. 481

jaargang: 38/05