F.W. Schilpzand

Confessionaliteit en vakbeweging

Een gesprek met Prof. Dr. W.H.I. Reynaerts

In december 1975 kwam in Nederland een begin van fusie tot stand tussen de socialistische vakcentrale NVV en de katholieke NKV, met dien verstande dat de Federatie Nederlandse Vakbeweging, FNV, alle wezenlijke beleidstaken op zich neemt, terwijl beide vakcentrales vooalsnog afzonderlijk blijven bestaan. Het portestants-christelijke CNV werd geen lid van de federatie. In gesprek met Prof. Reynaerts peilt de auteur naar de historische achtergronden van de nieuwe federatie, naar de argumenten van haar pleitbezorgers en tegenstanders en naar de vooruitzichten van een nog verder doorgedreven de-confessionalisering.

verschenen: Oktober 1978, blz. 37

jaargang: 46/01