Frans Sier

Conflict in Indochina

Door zijn militaire interventie in Vietnam wou China o.m. tonen dat het, net zoals andere grootmachten, wel degelijk in staat én bereid is om de belangen van zijn – verdreven – volksgenoten en zijn politieke bondgenoten gewapenderhand te verdedigen. Dat het zo langzaam een gewoonte wordt zijn politieke tegenstrevers te ‘bestraffen’ door grenzen over te steken en op vreemd grondgebied een oorlog(je) uit te vechten, is een alleszins verontrustend verschijnsel in de wereldpolitiek.

verschenen: Mei 1979, blz. 740

jaargang: 46/08