Olivier Boehme

Conservatisme mag weer

Maar waar gaat het over?

Conservatisme maakt weer volwaardig deel uit van het actuele debat. Maar is het ook zonder meer een ideologie? De auteur van deze bijdrage denkt van niet. Hij wijst er op dat het bij conservatisme gaat om een attitude van bewaren en omzichtig aanpassen die niet gebonden hoeft te zijn aan één politiek verhaal. Er kan sprake zijn van conservatisme in uiteenlopende situaties. Een wandeling door de geschiedenis leert zelfs dat de grens tussen conservatisme en progressivisme verre van scherp te trekken valt.

verschenen: April 2012, blz. 335

jaargang: 79/04