J. Swings

Controversiële wetenschap

Het ideaal van de volkomen vrije wetenschapsbeoefening wordt uit vele hoeken aangevochten, niet in het minst omdat de praktijk er al vaak heel anders uitzag. Recent evenwel is de bereidheid van heel wat wetenschapsmensen en wetenschappelijke instanties om, al dan niet noodgedwongen, in te gaan op de discussie over ‘wetenschappelijke feiten’ en over (on-)gewenste experimenten en maatschappijbindingen in het wetenschappelijk bedrijf.

verschenen: Maart 1977, blz. 493

jaargang: 44/06