Valentina Borremans

Conviviale technologie voor vrouwen in de Derde Wereld

Dertig jaar ‘ontwikkelingshulp’ volstaat voor een empirische evaluatie van de reële effecten ervan op het ‘lot’ van de vrouw. Overal, zegt de auteur, heeft ze geleid tot een modernisering van de armoede: de vernietiging van de subsistentie-autonomie. Maar ook tot een feminisering van de armoede: de nieuwste armoede treft vooral de vrouwen. V. Borremans, medewerkster van Ivan Illich, past hier op de ‘overdracht van Aangepaste Technologie’ de theorie toe die Illich ontwikkelt in zijn nieuwe, nog niet gepubliceerde boek Gender.

verschenen: Januari 1983, blz. 299

jaargang: 50/04