Mik Suetens & S. Walgrave

Copernicus en de afschaffing van de kabinetten: de weg naar beter bestuur?

* Copernicusplan * * Nieuwe politieke cultuur * * ministriële kabinetten * * ambtenarij *

verschenen: April 2001, blz. 347

jaargang: 68/04