Herman Simissen

‘Cornelia Catholica’

Over ‘Cornelia de Vogel’ van Paul Luykx

* Paul Luykx: ‘Cornelia de Vogel: leven en bekering’ *

verschenen: April 2005, blz. 349

jaargang: 72/04