Joyce van den Berg

Critici van het Franse nationalisme 1914-1940

Het denken en handelen van schrijver Romain Rolland, filosoof Alain en schrijver en filosoof Julien Benda stond van 1914 tot 1940 in het teken van de Eerste Wereldoorlog. Voor het bereiken van de hooggestemde idealen van naastenliefde en de broederschap der mensheid bleek de praktijk te weerbarstig. De drie blijven wel een beroep doen op universele waarden. Die laatste liggen weliswaar buiten ons bereik, maar wij moeten er toch naar blijven streven.

verschenen: November 2013, blz. 917

jaargang: 80/10