Joris Gerits

Cultuur: een eenzame bezigheid

Eric De Kuyper, auteur van drie boeken met taferelen uit de kinderjaren en winnaar van de jongste NRC-Literair prijs, was de voorbije maanden meer als foto dan als schrijver in de media aanwezig. Wie is hij? Is de gevierde auteur uit 1991 dezelfde gebleven als de essayist uit de jaren ’70? Kuyper (Eric De) in de schijnwerpers (1991)

verschenen: Mei 1991, blz. 725

jaargang: 58/08