Peter M.C. Davies

Cultuur en biologie

Wat heeft de bioloog te zeggen over de menselijke cultuur? Heel de geschiedenis hebben biologische eigenschappen van de mens zijn cultuur geconditioneerd, juist zoals zijn erfelijke aanleg zijn persoonlijkheid en gedrag conditioneert. Zowe lin individuen als in populaties werken biologie en cultuur samen. Hoe dat gebeurt, is niet altijd met zekerheid uit te maken. Misschien kunnen we alvast beginnen met de vragen die hier rijzen, duidelijk te stellen.

verschenen: December 1972, blz. 234

jaargang: 40/03