Jan Servaes

Cultuur in Thailand

Voor wie verder kijkt dan de toeristenneus lang is, blijken de Thaise cultuur en samenleving gekarakteriseerd te zijn door een vreemde symbiose van animisme en boeddhisme: de animistische strategie zoekt de amorele of ronduit immorele machten van de buitenwereld met alle middelen te bezweren:: de boeddhistische moraal waarborgt een zekere geborgenheid en veiligheid binnen de maatschappelijke groep waartoe men behoort. Beide geesteshoudingen leiden tot een apart soort individualisme van de aanpassing, dat erg veschillend is van het westerse individualisme van de doorgedreven zelfontplooiing.

verschenen: Februari 1987, blz. 429

jaargang: 54/05