Paul Claes

D.H. Lawrence, dichter

Simon Vestdijk vond dat de overbekende auteur van Lady Chatterley’s Lover als dichter nog groter is geweest dan als romancier. Lawrence’s poëtisch oeuvre behandelt onverbloemde autobiografische belevenissen en animistisch geïnspireerde natuurbelevingen en getuigt in beide gevallen van een ongemeen indringende zeggingskracht.

verschenen: Juli 1986, blz. 921

jaargang: 53/10