Paul van der Grijp

Dagelijks beschrijft hij zijn leven

Het dagboek als authentieke vorm van zelfonderzoek

* Dagelijks beschrijft hij zijn leven * * Het dagboek als authentieke vorm van zelfonderzoek * * Michel Braud, La forme des jours: Pour une poétique du journal personnel *

verschenen: Januari 2009, blz. 72

jaargang: 76/01