Johan Vanhoutte

‘Dan zal ik u geen Trooster meer noemen’

Afscheid van Jef Van Gerwen

Jef Van Gerwen heeft de confrontatie met ziekte en dood met een uitzonderlijke geestelijke kracht doorleefd. De ars moriendi, waarover hij geschreven heeft, heeft hij zelf beoefend. Als eerbetoon publiceert Streven de toespraak die tijdens de uitvaart gehouden is, en die een goed beeld geeft van de persoonlijkheid van de trouwe medewerker die we nu missen.

verschenen: November 2002, blz. 880

jaargang: 69/10