Paul Begheyn

Daniel Berrigan, een profeet staat terecht

In juni jl. stonden D. Berrigan en zijn ‘Ploegschaar Acht’ in de VS terecht wegens sabotage van defensiemateriaal. De rechtzitting en veroordeling gaven Berrigan nog eens de kans om de drijfveren van zijn onvoorwaardelijk verzet tegen kernbewapening met kracht en klem te bevestigen.

verschenen: November 1981, blz. 99

jaargang: 49/02