Henk Jans

Darwinisme en racisme

Ten onrechte heeft men veelal verondersteld dat het pas Ernst Haeckel en andere epigonen zijn geweest die Darwins geniale biologische inzichten hanteerden als een wetenschappelijke rechtvaardiging van uitgesproken racistische theorieën en praktijken. In Darwins latere werk De afstamming van de mens (1874) komt menige aanzet voor van een natuurlijk geheten selectie, die in feite berust op de immorele eliminatie van de ‘minderwaardigen’.

verschenen: Oktober 1982, blz. 15

jaargang: 50/01