W.C.M. Klijn

De abortus-wetgeving in de Tweede kamer

Nu de abortuskwestie in de Eerste Kamer is behandeld en intussen ook in België, o.a. door een tweede arrestatie van Dr. Peers, het abortusvraagstuk opnieuw politiek actueel geworden is, is de redactie de auteur van dit artikel zeer erkentelijk dat hij als deskundige een evaluatie van het in de Tweede Kamer gevoerde debat over de abortuswetgeving wil geven.

verschenen: Januari 1977, blz. 291

jaargang: 44/04