Frank Vandenbroucke

De actieve welvaartsstaat: een terugblik en vooruitblik

Hebben we redenen om de welvaartsstaat vandaag te verdedigen? Ja, niet alleen omwille van de idealen die ze belichaamt – Herman Deleeck bejubelde ze als een ‘ongeëvenaard hoogstaande samenlevingsvorm, het geestelijk ideaal van Europa’ – maar ook omdat een verstandig georganiseerde welvaartsstaat sociale én economische efficiëntie in de hand kan werken. Hoe is er het voorbije decennium gesleuteld aan de Belgische welvaartsstaat, en wat leren we daaruit?

verschenen: Mei 2013, blz. 429

jaargang: 80/05