Herman Deleeck

De actieve welvaartsstaat

De tijd dat de verzorgingsstaat royaal uitkeringen kon verstrekken, is voorbij. Nu moet de welvaartsstaat actief optreden om zo veel mogelijk werklozen opnieuw in het arbeidsproces in te schakelen. Het recht op sociale bescherming mag niet losgekoppeld worden van de plicht tot zelfverantwoordelijkheid en medewerking aan het arbeidsproces.

verschenen: Mei 2001, blz. 387

jaargang: 68/05