Jacques De Visscher

De actualiteit van ‘Art Nouveau’, ‘Jugendstil’, ‘Symbolisme’, enz

De recente belangstelling voor ‘fin-de-siècle’ kunstwerken wettigt het vermoeden dat actuele kunst nog wat anders moet betekenen dan kunst die hier en nu gemaakt wordt. Kunst – in welke tijd ook ontstaan – is actueel wanneer zij gepast inspeelt op een onbehagen of verlangen van de hedendaagse mens. ‘Art Nouveau’ en de andere kunstvormen uit die periode komen blijkbaar tegemoet aan een wijd verbreide ontevredenheid met de technologische produktiviteitscultuur van vandaag.

verschenen: Mei 1979, blz. 700

jaargang: 46/08