Erik Slagter

De actuele daden van het surrealisme

De surrealisten, zo laat schrijver in dit artikel zien, verzetten zich tegen de logica, de religie, de moraal en het gezin. Zij gaan uit van het leven, zijn anti-literair en anti-artistiek, voelen zich niet de geïnspireerden, maar de ‘magiciens’, de inspiratoren. het alledaagse en het onbewuste spelen een grote rol in hun werk. Daarom ook hebben zij veel interesse in de kunst van de geesteszieken.

verschenen: November 1973, blz. 161

jaargang: 41/02