Richard McCormick

De affaire-Curran

Mogen theologen afwijken van de officiële leer?

Charles E. Curran, moraaltheoloog aan The Catholic University of America, dreigt vanwege zijn controversiële stellingen inzake seksuele moraal door de Romeinse Congregatie voor de Geloofsleer uit zijn leeropdracht te worden ontzet. Richard A. McCornick, die onlangs door de KU Leuven met een eredoctoraat vereerd werd, zet ‘het geval’ uiteen. Over de anecdote heen stelt hij de vraag aan de orde in hoeverre theologen mogen afwijken van de officiële kerkelijke leer en het recht hebben hun dissidente opvattingen publiek ter discussie te stellen. Het artikel verscheen in het Amerikaanse jezuïetentijdschrift America en wordt hier in een bekorte vertaling weergegeven.

verschenen: Juli 1986, blz. 878

jaargang: 53/10