M’Nteba Metena

De Afrikaanse Nationale Conferenties en de bisschop-voorzitter

In acht Afrikaanse staten is een Nationale Conferentie bijeengeroepen en voor vijf van die Conferenties is een bisschop als voorzitter gekozen. Wat was de bedoeling daarvan? Niet een theocratie, wel een nieuwe staatsvorm op basis van gerechtigheid en vrede. Bij de onderhandelingen daarover is de bisschop een neutrale bemiddelaar en het lichtende voorbeeld.

verschenen: November 1993, blz. 923

jaargang: 60/10