L.J.J. van Eekelen

De Amerikaanse bisschoppen

en de internationale schuldencrisis

In November 1986 kwamen de Amerikaanse bisschoppen klaar met de definitieve versie van hun pastorale brief over economische gerechtigheid voor allen. Uitdrukkelijker dan het al eerder bekende voorontwerp gaat dit document in op het prangende probleem van de ontzaglijke schuldenlast van de Derde Wereld-landen. En oppert daarbij fundamentele bezwaren tegen een aantal drastische ‘oplossingen’, waarmee vnl. internationale en door de Eerste Wereld overheerste instanties de noodsituatie van de armste landen te lijf willen gaan.

verschenen: Februari 1987, blz. 450

jaargang: 54/05