Guido Dierickx

De Amerikaanse bisschoppen en de vrede

De brief van de Amerikaanse bisschoppen over ontwapening en vrede is om vele redenen een heel ander document dan de ons vertrouwde ‘herderlijke brieven’. Om te beginnen gaat het hier om een standpuntbepaling die niet alleen voor, maar door de kerkgemeenschap werd uitgewerkt. Vervolgens worden Bijbel en specifiek christelijke beginselen er niet op conventionele wijze als bij de haren bijgesleurd. Daarbij komt dat een principiële en makkelijk vrijblijvende vredesgezindheid er op zakelijke en systematische manier wordt geconfronteerd met de niet te ontlopen politieke verantwoordelijkheid. Tenslotte kan deze brief een mijlpaal betekenen voor de kritische bezinning van de katholieke minderheid op haar vaak krampachtig patriottische ijver en toegeeflijkheid van het verleden.

verschenen: September 1983, blz. 963

jaargang: 50/11